web analytics

Pin up kazino-dan qazancınızı necə çıxara bilərsiz?

Pin up kazinoda qazanc məsələsi və çıxarış hamını maraqlandırır. Yəni ümumiyyətlə pin up casino-dan pul çıxarılması prosesi necə baş verir və bunun məyarları nələrdir? Hər bir oyunçu bu sualı oyundan əvvəl və ya sonra verir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu müstəvidə pin up casino saytının çox böyük bir təcrübəsi var. Pin up şirkəti beynəlxalaq hüquqi normaları tam cavab verir; odur ki oyunçular əminamanlıqla oyunlarını oynayıb,asudə vaxtlarını əla keçirib pin up casino-dan vəsait çıxarmaq barədə narahat olmaya bilərlər. Məhz bu cəhət pin up casino-nu digər analoji məntəqələrdən fərqləndirir. Məqaləni diqqətlə oxumanız məsləhətdir.

Seçimlərinizdən maksimum yararlanmaq üçün PinUp onlayn kazinoda qeydiyyatdan keçin

Pulu çıxarmaqla Pin Up onlayn kazinosunda necə oynamaq olar?

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, pin-up kazinonun çəkilməsi sadə addımları özündə birləşdirən şəffaf bir prosesdir. Eyni zamanda, proses olduqca formaldır və təhlükəli deyil. Axı, oyundan dərhal sonra pul çıxara bilərsiniz. Qazandığınız pulu öz balansınıza köçürmək barədə də danışmalısınız. VISA və Mastercard platformaları xidmətinizdədir. Yuxarıda göstərilən VISA və Mastercard platformalarından başqa, pin up casino digər ödəniş sistemlərini də dəstəkləyir. Söhbət WebMoney və Qiwi sistemlərindən gedir. Aşağıda onlar və digər üsullar haqqında daha çox məlumat əldə edəcəksiniz.

Pin Up kazinodan Qiwi və Webmoney-ə minimal pul çıxarımı

İndi Qiwi və WebMoney elektron cüzdanlarından pulun necə çıxarılacağından danışaq. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, elektron cüzdanlardan istifadə prosesi (depozit və çıxarma əməliyyatları) bank kartları ilə edilən əməliyyatlardan daha sürətli və daha çevikdir. Və istifadəsi çox sadələşdirilmişdir. Rəsmi sayt pin up casino bu sahədə mühüm addımlar atıb. Gəlin xüsusi hazırlanmış cədvəlimizə göz ataq:

 

Vasitə Min. məbləğ Müddət Komissiya
Qiwi 7 AZN 2 gün 0%
Webmoney 7 AZN 2 gün 0%

Burada gördüyünüz nəticələr, Qiwi və WebMoney kimi elektron cüzdanlardan minimum vəsait çıxarmaq üçündür. Şahid olmaq olar ki, siz cəmi 2 gün komissiya faizi tutulmadan pin up onlayn kazino sizə minimum 7 AZN qənaət imkan təklif edir!

İnternet pul qabı vasitəsi ilə vəsaiti necə çıxarmaq olar?

Beləliklə, məhdudiyyətlər və prosedurlar məsələsinə aydınlıq gətirdik. Yaxşı, əgər belədirsə, indi internet pul çantaları vasitəsi ilə pin up casino-dan karta vəsait çıxarmaq məzmununu ətraflı izah edək. Bu məlumatlar sizə fayda verəcək. Gəlin başlayaq:

 1. Hər şeydən əvvəl, pin up online casino saytına giriş etməlisiniz;
 2. Bunu edəndən sonra üst hissədə “Kassir” bölümünü görəcəksiniz. Ora klik edin;
 3. Və məhz burada sizin qarşınızda müxtəlif seçim variantları çıxacaq;
 4. Seçimə gəldikdə isə, elektron pul qabıları bölümünə keçin;
 5. Yeni səhifəyə keçid aldıqdan sonra konkret platformaya tıklayın;
 6. Xüsusi bir elektron cüzdan seçərkən, istədiyiniz məbləği toplamaq istənəcək;
 7. Əlavə olaraq nömrənizi təsdiq etməyiniz xahiş olunacaq. Bu zəruri bir prosesdir və mütləq edilməlidir;
 8. Yuxarıda göstərilən bütün addımları yerinə yetirdikdən sonra, aşağıdakı “Çıxarış” düyməsini basın.

Beləlilə,pin up casino-dan karta vəsait çıxarmaq və elektron cüzdanınızın balansına əlavə etmək çox asandır.

Pin Up kazinodan pul çıxarmağın şərtləri

Pin Up kazinolarından pul çıxarmaq üçün xüsusi şərtlər var və bu ciddi bir iş olduğundan sözügedən məyarların hamısına diqqət edilməlidir. Bu, ilk növbədə təhlükəsizliyiniz üçün vacibdir. Pin up casino-dan vəsait çıxarmaq məzmununa gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, bütün əməliyyatlar sadəcə şəxsi hesabınız vasitəsilə həyata keçirilir. Şəxsi hesab isə yalnız pin up online casino rəsmi saytında qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçün keçərlidir. Buna görə də qeydiyyat prosesi zamanı sizdən əl telefonunuzu təsdiq etməyiniz istəniləcək. Unutmaq olmaz ki, pindən karta qədər pul çıxarılması üçün lazımi minimum məbləğ 7 AZN təşkil edəcək.

Çıxarış xüsusiyyətli Pin Up oyun avtomatları

Pin up casino-nu necə udmaq olar sualını özünüzə verərkən edəcəyiniz ilk şey təbii ki slot avtomatları ilə anış olmaq olacaq. Pin up onlayn daima müştərin rahatlığını təmin etmək üçün əlindən gələni edibdir. Şirkətin fəlsəfəsi həmişə bu istiqamətdə qurulmuşdur. Bu səbəbdən pin up onlayn kazino bütünlüklə öz üzərində işləyib, işləyir və işləməyə də davam edəcək. Çünki yalnız burada müxtəlif slot maşınları və müxtəlif oyun avtomatları tapmaq mümkündür. Pin up onlayn kazinoda slot avtomatlar vasitəsilə siz rəngarəng hisslər yaşaya bilərsiniz! Qeydiyyatdan sonra pin up casino-dan vəsait çıxarmaq və slot maşınlarında oynamaq daha asan olacaq. Ayrıca, hər hansı bir sualınız varsa, texniki şöbəyə istənilən an müraciət edə bilərsiniz.

Pin Up kazino-da limitlər

Pin up onlayn kazinonu digər müəssisələrdən fərqləndirən şey, müştərilərinə tətbiq etdiyi qaydalardır. Məsələn, təbii ki bura limitlər də daxildir. Onlayn kazinolarda pin-up limitləri üstünlüklərinə görə seçilir. Müəyyən bir müddətə bölünməklə yanaşı, bu çıxarılan vəsaitin miqdarına da təsir edir. Ümumilikdə limitə gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, bu funksiya bütün kazinolarda mövcuddur, lakin pin up hələ də keyfiyyətcə onlardan fərqlənir. Yaxşı, indi isə gəlin pin up casino-dan pul çıxarılması üçün xüsusi bir cədvələ nəzər salaq:

 

Müddət Məbləğ
1 gün 9 300 AZN-dək
1 həftə 31 000 AZN-dək
1 ay 93 000 AZN-dək

 

Gördüyünüz kimi, pin up onlayn kazino limitlərini təyin etmək həmişə müştəri dostu bir meyar halına gəlmişdir. Həmçinin istifadəçilərə əlavə seçimlər vermək üçün şirkət xüsusi müştərilərinə statuslar verir.Bu amillər müəyyən bir müştərinin VIP statusundan asılı olaraq dəyişə bilər.

Əgər pullar çıxarılmasa nə etməli?

Əgər pin up kazinolarından pulun geri qaytarılmaması ilə bağlı problemlər yaranırsa (ki bu çox nadir hallarda baş verir), bu zaman təlaşlanmağa heç dəyməz! Yəni, demək olar ki, belə hal 95% baş vermir. Əsasən oyunçuların bu istiqamətdə problem yaşamırlar, çünki şirkətin proqramçıları və təhlükəsizlik xidməti bütün prosesə tam olaraq nəzarət edir. Lakin əgər müştəri hələ də pin up casino-dan pul çıxarılması problemi yaşayırsa, onda həll metodları bunlardır:

 1. Çıxarış tələbiniz ümumiyyətlə onlayn kazino pin-up qaydalarını pozur. Bu vəziyyətdə bir bildiriş alacaqsınız və pin up onlayn kazino qaydalarının səhifəsinə yönləndiriləcəksiniz.
 2. Hər hansı bir saytda olduğu kimi, pin-up onlayn kazinoda qısamüddətli texniki nasazlıq və ya server xidməti ola bilər. Bu normaldır və qorxacaq bir şey yoxdur. Əlavə suallarınız olarsa, hər zaman texniki departamentə ünvan edə bilərsiniz.

Çıxarış tələbinin təsdiqlənməsi

Pin up casino-dan vəsait çıxarmaq müəssədə gerçəkləşən əməliyyat prosesinin vacib bir hissəsidir. Praktikada tələbin təsdiqlənməsi, vəsaitlərin istifadəçinin balansında olub -olmaması ilə bağlı bütün suallara aydınlıq gətirir. Bu səbəbdən bir çox oyunçu təbii ki suallar verir. Buna görə də, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həqiqi və ya saxta şəxs olduğunuz üçün kazinoya verdiyiniz məlumatlar çox vacibdir. Buna görə də qeydiyyat prosesində sənədləriniz burada mühüm rol oynayır. Hesabınız təsdiqlənərsə,pul çıxarma tələbinin daha sürətli yerinə yetiriləcəyini və saytın bütün funksiyalarının qarşınızda açılacağını düşünün.

Vəsaitlərin manatla minimum çıxarılması barədə oyunçuların rəyi

 • Huseyn Atakisiyev

Pin up oynadigim vaxtdan beri heç bir problem olmayıb. tərəddüdə burada yer yoxdu. Hər şey sadə və şəffaf quraşdırılıb. Ümumən tam razıyam. Özdə ki uduşlarda vaxtında balansa oturur, ən uzağı çıxartma 2 saat çəkə bilər. Bu arada, mən Qiwi vasitəsi ilə pulumu çəkirəm.

 

 • Balakisi Seferli

Evveller pin updan cox esitmisdim. Ve dedim bir prob elayim, oynayım. Nə deyim. Pis deyil. Hətta çox yaxşıdır. Burada doğurdan da qazanc var. Pul çıxrışışnda da problem yaşamamışam. Hərşey şəffafdır. Razıyam. Əla!

 

 • Qurban Qurbanli

Mən evveller bu saytin xarici versiyasinda oynayirdim. Amma bilmezdim ki azerbaycanda da cixib. Oyrenende sevindim. Her şeyi yaxşı adaptasiya ediblər. Manatla da oynamaq olar. Oyunlar superdir, qazanc da boldur. Bir sozle, meslehet gorurem.

 

 • Orxan Imanov

Pin up sistemi mene lezzet edir. Menim eslinde serh yazmaqla o qədər də aram yoxdur. Amma buna yazacam. Əladır. Xoşuma gəlir. İndiyənə kimi problemle üzləşməmişəm. Kartlara otuzdururam pullarımı, istədiyim vaxt da çıxara bilirem. Yaxşıdır.

 

Baxışınızı buraxın

error: Content is protected !!