web analytics

Pin Up Casinoda High / Low strategiya

Kart saymaq üçün High Low sistemi kazinoda ən çox üstünlüyə sahib strategiyalardan biridir və illərdir ki liderliyini qoruyub saxlayır. Kart hesabı barədə məlumatlı olan insanlar mövzunu müzakirə edərkən bu xüsusi sistemin önəmini hər zaman vurğulayırlar. Asanlıqla qavraya biləcəyiniz və effektiv nəticələrə sahib olma şansınızı artıran bu hesab sistemilə tanış olmaq üçün bu məqalədə izah edilmiş addımlar və qaydalarla diqqətlə tanış olun.

Pin Up Casinoda High / Low strategiya

Kart hesabı növbəti əl dəyərinin oyunçuya və ya satıcıya böyük ehtimalla üstünlük verəcəyini müəyyən etmək üçün və əsasən blackjack oyunları ailəsində istifadə olunan bir kazino oyun strategiyasıdır. Oyunun hesabında oyunçu irəlilədikdə kart hesabı oyunçuya daha çox mərc təklif etməyə imkan verir və hesab əlverişli olmadıqda mərci minimuma endirmə şansını qoruyub saxlayır. Hesab vasitəsilə qalan kartların tərkibindən asılı olaraq oyun daxili uğurlu qərarlar qəbul etmək də mümkün olur.

High / Low onlayn kazino strategiyası üzrə dərslik

Kart hesabının kazinoda necə və niyə önəmli olduğu ilə bağlı hər hansı bir elmi və ya riyazi təhlil oxumusunuzsa, araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq High-Low sistemindən istifadə etmə ehtimalının yaxşı və elverişli olduğunu çox güman ki bilirsiniz

High Low Sistemi, ehtimal ki, istifadə edilən ən asan və ən çox yayılmış kart hesabı sistemlərindən biridir və onlayn kazinoda yeni başlayan oyunçular üçün ən müdrik seçimdir. Onlayn kazino oyunlarında kartları saymağa cəhd etmək qərarına gəlsəniz bu işdə High Low sistemi başlanğıc nöqtəniz olmalıdır beləki təməl hesab strategiyalarını bilmədikdə bir oyunçu inkişaf etmək mümkünsüzdür. Bu sistemi təcrübədə yoxlamaq üçün Pin up Casino tətbiqini yükləyə bilərsiniz.

Yüksək qiymətli kartların aşağı qiymətli kartlara nisbətini hesablamaq üçün sadə bir üsulla üstünlük əldə edə bilərsiniz. David Sklansky kimi təcrübəli oyunçular belə kartları saymaq üçün High low sistemindən istifadə etməyi məsləhət görür.

Kart hesabı hər bir mövcud kart dəyərinə müsbət, mənfi və ya sıfır dəyərini təyin edir. Bu və ya digər qiymətə malik bir kart verildikdə, ümumi bal bu kartın qiymətinə uyğun olaraq dəyişilir

 • High Low sitemi vasitəsilə siz masada olan hər bir açıq karta qiymət təyin edirsiniz.
 • Ümumilikdə üç qiymət mövcuddur: +1, 0 və -1.
 • Bir dəstdə olan hər bir karta bu qiymətlərdən biri təyin edilir.
 • Bütün fiqurlara (valet, kraliça və kral) və həmçinin tuz kartına -1 qiyməti təyin edilir;
 • 2, 3, 4, 5 və 6 nömrəli kartlara +1 qiyməti təyin edilir;
 • Neytral kartlar olan 7, 8 və 9 nömrəli kartlara isə 0 qiyməti təyin edilir.

Hesab sıfırdan başlayır və masaya qoyulan hər növbəti kart öz qiyməti ilə hesabı artırır, azaldır və ya hesaba təsir etmir.

High / Low strategiyasının düzgün istifadəsi

Gəlin təsəvvür edək ki, masa arxasında üç oyunçu əyləşib və bir satıcı var.

 • Birinci oyunçu 5 və 8 nömrəli kartları qəbul edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 5 nömrəli kart hesaba +1 əlavə edir, 8 nömrəli kart isə neytraldır və 0 əlavə edir. Beləliklə birinci oyunçu qiymətləri +1 və 0 olur.
 • İkinci oyunçu valet və 3 nömrəli kartı qəbul etdi. Valetin qiyməti -1 və 3 nömrəsinin qiyməti +1 olduğu üçün ikinci oyunçunun qiymətləri +1 və -1 olur.
 • Siz isə 2 və 3 kartlarını qəbul edirsiniz. 2 nömrəli kartın qiyməti +1 bərabərdir. 3 nömrəli kartında qiyməti +1 bərabərdir. Beləliklə sizin qiymətlər +1 və -1 olur.
 • Satıcı kraliça kartını qəbul edir yəni -1 qiymətini təyin edir.

İndi isə bütün qiymətləri toplayaq(üç oyunçunun və satıcının qiymətləri) 1+0+1-1+1+1-1 = +2. Alınan +2 qiymətini yadınızda saxlayın və növbəti kart paylanması zamanı eyni hesablamanı təkrar edin və +2 qiyməti ilə toplayın. Toplanma nəticəsində alınan rəqəm nə qədər yüksək olsa, satıcının paylamadığı kartlar içərisində bir o qədər yüksək dəyərli kartlar qalır və bu da öz növbəsində yaxşı bir kombinasiya etmək şansınızı artırır. Qiymət müsbət olarsa – şansınız çox olar, qiymət mənfiyə doğru gedərsə – uduş şansınız azalar.

Ümumiləşdirsək, sayma zamanı ədəd +5 və ya daha çox qiymətə yüksəlirsə, mərcin məbləğini artırmağın mənası var. Oyunun sonuna doğru ümumi qiymət mənfi olarsa, mərcin məbləğini azaltmaq daha yaxşıdır.

Pin Up onlayn kazinoda High / Low tətbiqi

Pin Up onlayn kazinoda sabit bir dəyəri olan 2 mərc almaq və onları ardıcıllıqla istifadə etmək kifayətdir. Hər bir oyunçu, maliyyə imkanlarından və istəklərindən asılı olaraq, mərcin ölçüsünü müstəqil olaraq təyin edir.

Məsələn, bir oyunçu mərcə 2000 pul vahidi xərcləməyi və ən azı 1 saat oynamağı planlaşdırır. Qazanma ehtimalının 40% və ya daha çox olacağı nəzərə alınmaqla 2800 ədəd dəyərində məbləğ tələb olunacaq.

Bir saat ərzində hər bir slotda spinlərin ortalama sayı 120-160-dır. High low sisteminə görə, bu təxminən 60-80 dövrdür. Hər dövrdə orta hesabla 35 valyuta vahidi var. Qurulmuş büdcəni rasional şəkildə idarə etmək üçün mərc məbləğini bölmək lazımdır. Yəni ki, hər mərcə 15-20 vahid dəyərində bölmək məqsədəuyğundur. Beləliklə, oyunçu ən azı itirdiyi pulu qaytara və hətta yaxşı bir mükafat qazana biləcək.

Bu sistemi onlayn kazinoda qalibiyyət strategiyası kimi tətbiq etməzdən əvvəl bir az məşq edin. Bir kart dəstini seçin, kartları masanın üstünə qoyun və saymağa başlayın. Dəstdəki bütün kartların qiymətlərini doğru hesablamısınızsa, “real bal” 0 olmalıdır. Dəstdəki kartların qiymətlərini 30-40 saniyə ərzində saya bilsəniz oyuna hazırsınız. Əsas bacarıqlardan biri tez bir zamanda qiymətləri toplamaq və oyunun gedişatı zamanı ümumi hesabı unutmamaqdır. Bunun üçün tövsiyə olunduğu kimi özünüzlə təklikdə olduqda məşq etməyə vaxt ayırın və hesab bacarıqlarınızı təkmilləşdirin. Tövsiyə etdiyimiz onlayn kazinolardan biri Pinup Casino tətbiqidir. Tətbiqi asanlıqla yükləyin və bacarıqlarınızı oyun meydanında sınayın.

Digər faydalı məqalələrə də baxın:

 1. Online Casino PinUp necə oynanılır?
 2. Parlay strategiyası nədir?
 3. FAQ
error: Content is protected !!